Předseda správní rady GeoLoci o.p.s. Ing. Jaromír Bartoš představuje strategii udržitelného rozvoje Národního geoparku GeoLoci.

Předseda správní rady GeoLoci o.p.s. Ing. Jaromír Bartoš představuje strategii udržitelného rozvoje Národního geoparku GeoLoci.