Ing. Jaromír Bartoš, předseda správní rady GeoLoci o.p.s.

Ing. Jaromír Bartoš, předseda správní rady GeoLoci o.p.s.