lázeňství a pivovarnictví

Jednou z hlavních oblastí podnikání v regionu je lázeňství, které je přímo navázáno na místní geologický potenciál, resp. využití místních minerálních vod. V Konstantinových Lázních, které jsou jediným lázeňským místem Plzeňského kraje, poskytuje léčebné služby akciová společnost Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, která zde provozuje několik lázeňských domů vč. nově vybudovaného wellness. Léčba, při které je mj. využívána i místní minerální voda z pramene „Prusík“ (lidově zvaný též „Smraďoch“ pro svůj charakteristický sirnatý zápach), který má nejvyšší obsah volného kysličníku uhličitého v ČR, je zaměřena především na kardiovaskulární systém.

Oproti tomu v Pravých pivních lázních v Chodové Plané, které byly otevřeny v roce 2006 jako první v ČR, se jedná spíše o wellness terapii podpořenou léčebnými účinky místní minerální vody Il Sano (která má vysoký obsah dvojmocného železa), piva a surovin používaných pro jeho výrobu.