Chodovoplánsko a Michalovohorsko                       

Oblast Chodovoplánska je bohatá na výskyt minerálních kyselek. Nejznámější z nich je silně železitý pramen „Il-Sano“. Místní pramenitá voda se používá i pro vaření tradičního chodského piva „Chodovar“. Z geologického hlediska jsou unikátní ručně tesané prostory starých pivovarských sklepů v žulové skále, kde je dnes umístěno malé pivovarské muzeum a stylová restaurace. Pivovarská tradice v Chodové Plané se datuje až do poloviny šestnáctého století. Dnes zde léčivé účinky piva a místní minerální vody využívají hosté v balneologickém provozu pravých pivních lázních. Turistickým lákadlem jsou i tradiční Chodské slavnosti a Mistrovství světa v koulení pivních sudů a další kulturní akce pořádané v areálu pivovaru.

Za návštěvu stojí i bývalé hornické městečko Michalovy Hory, které bylo ve své době centrem hornické činnosti celého regionu. Místní naučná stezka poskytuje nádherné pohledy z terasovitých vyhlídek, zavede k četným pozůstatkům dolování i částečně zpřístupněné štole sv. Barbora. Při procházce po naučné stezce  návštěvník naplno pocítí genius loci tohoto nádherného místa.

Nedaleko Michalových Hor leží Lazurový vrch. Pod jeho vrcholem jsou vidět vysekané terasy a velmi zachovalé štoly do nitra hory, kde se hlubinným způsobem těžil vápenec (mramor). Na vrcholu se nachází ruiny středověkého hradu pocházejícího nejspíš ze 13. století.

Údolí mezi Michalovými Horami a Lazurovým vrchem je bohaté na vývěry minerálních vod, z nichž nejsnáze dostupný je pramen Čiperka. V bývalém náhonu jedné z prvních elektráren v kraji jsou celoročně k vidění masivní vývěry plynů a okrů.

Oblastí protéká Kosí potok, jehož údolí je od roku 1995 vyhlášeno přírodním parkem. Od serpentin nedaleko Černošína vede až do Michalových Hor podél toku potoka naučná stezka. Její zastavení jsou věnována fauně i floře, ale také mlýnům, papírnám a dalším vodním dílům, kterých potok poháněl celkem 35.