Kladrubsko

Z geologického hlediska jsou v okolí Kladrub nejzajímavější granitové výchozy a fylitové stěny v údolí řeky Úhlavky. V této oblasti se v minulosti těžila žula pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Z tohoto pohledu jsou zajímavé i různé kříže, jejichž malou galerii najdeme před kostelem sv. Jakuba v centru Kladrub. Na Kladrubsku se zachovaly různé smírčí, pamětní nebo hraniční kříže, ale také kříže, které lemovaly staré zemské stezky. Ve středověku vedla z Prahy přes Kladruby významná obchodní cesta, která se zde rozdvojovala směrem na Přimdu a Tachov, odkud dále pokračovala do Norimberka. Pro svůj velký význam byla tato obchodní cesta nazývána Zlatá stezka.

Do dějin Kladrub se zapsal i sv. Jan Nepomucký, který v roce 1393 proti vůli krále Václava IV. potvrdil volbu nového opata kladrubského kláštera. Za to byl umučen a svržen z mostu do Vltavy. Proto se stal patronem mostů, které často zdobí jeho socha. Zajímavou expozici o tomto světci můžete navštívit v rámci jednoho ze dvou prohlídkových okruhů kladrubského kláštera.

Kladrubský klášter patří k nejvýznamnějším památkám v Čechách. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně románský, později přestavný dle projektu Jana Blažeje Santiniho Aichela ve stylu barokní gotiky. Svou monumentalitou upoutává pozornost mnoha návštěvníků. Zlatá korunka na jeho věži symbolizuje, že v chrámu je pohřben český kníže Vladislav I. Sousední budova tzv. Nového konventu byla postavena později podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

Nedaleko samotného města je také několik středověkých štol, kterými se těžily rudy olova, stříbra a zinku. Vstupy do těchto štol můžeme vidět na trase interaktivní naučné stezky, která vede okolím Kladrub. Na její trase je také památný dub u kláštera, který se v roce 2009 umístil na 3. místě ankety „Strom roku“. Obvod jeho kmenu měří téměř 7,5 metru.