Sedmihoří

Magická oblast Sedmihoří, formovaná sopečnou činností, je pro řadu lidí dosud neobjeveným tajemstvím. Téměř pravidelný věnec kopců a vršků v krajině o průměru kolem 5 km vznikl působením sopečné činnosti, při které vyvřela řada žulových hornin. Sedmihoří je tak ukázkovým a neporušeným terénem představujícím zvětrávání žul a s ním související škálu přírodních výtvorů.

Půda je zde suchá a neobsahuje dostatečné množství živin. Proto i místní vegetace je poněkud jednotvárná.

Kameny v místních lesích jsou opředeny legendami. Například do velkého žulového valounu u trasy naučné stezky nechali podle pověsti místní znesváření sedláci vytesat spojené ruce na důkaz spolupráce a ukončení boje mezi nimi. V pozdějších letech na kámen přibyly další letopočty, což nejspíš znamená, že k usmíření tu tehdy nedošlo naposledy.

K vidění tu jsou i mrazové sruby a tzv. pseudokary – skalní stěny, které vznikaly postupným zvětráváním žulového masivu. Tyto kamenné útvary se díky rozpínavosti mrznoucí vody i dnes mírně posouvají.

Od roku 1994 je Sedmihoří vyhlášeno přírodním parkem. Přes jeho severozápadní část vede naučná stezka, která popisuje geologický vývoj krajiny, klimatické podmínky, zvěř i rostliny Sedmihoří.