Svojšínsko a Černošínsko

Mezi Černošínem a Svojšínem, nad soutokem Kosího potoka a Mže se rozkládá vyhaslá sopka Vlčí hora. Po jejím obvodu nalezneme řadu zajímavých míst – ať jsou to opuštěná ložiska keramických a žáruvzdorných jílů, naleziště amfibolů a augitů, vstavačová louka, zřícenina hradu Volfštejn, opravená kaple u zaniklé vsi Zahoří s krásnými vyhlídkami na údolí Kosího potoka. O třetihorní sopečné činnosti svědčí i kulovité kamenné útvary v lesích na úpatí hory. Traduje se, že minerály z „Vlčáku“ sbíral i J. W. Goethe, když pobýval v nedalekých Mariánských Lázních, avšak jiné prameny hovoří o tom, že sem pro ně posílal svého komorníka. Ať tak či tak, dodnes se vyhlídce na skalnatém srázu, kde kdysi stával dřevěný altán, říká Goethovo sedátko.

Pod Vlčí horou meandruje řeka Mže, která protéká také Svojšínem, kde se zařezává do spilitových skal. V lese nad nimi vede naučná stezka popisující funkci jednotlivých stromů v ekosystému lesa a hlavní charakteristiky jejich dřeva. Stezka končí vyhlídkou na celou vesnici, odkud lze pozorovat i magické kruhy v poli pod skalami. V centru obce je barokní zámek s obnovenými zámeckými zahradami. Přilehlý kostel sv. Petra a Pavla je unikátní svou románskou hranolovitou věží vystavěnou z pískovcových kvádrů. Za příkladnou péči o zeleň získal Svojšín v roce 2005 zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku ČR a v roce 2006 bronzové ocenění v soutěži Entente Florale Europe (Kvetoucí sídla Evropy).

Z druhé strany Vlčí horu obchází Kosí potok. V jeho údolí najdeme několik zaniklých mlýnů a také zde vede naučná stezka propojující Černošínsko až s Michalovými Horami.