Tachovsko

Pomyslnou branou Českého lesa je město Tachov. Na jeho území je spousta historicky zajímavých monumentů, městské hradby ze 14. století, gotický  chrám Nanebevzetí Panny Marie, františkánský klášter, klasicistní zámek nebo jízdárna ve Světcích.

V polovině 14. století byly kolem nově vznikajícího středověkého města Tachova vystavěny asi 10 m vysoké hradby a 26 hradebních věží. I přes velkou zátěž, které byly hradby nuceny odolávat v dobách husitských válek, se zachovaly do dnešních dnů v nevídané míře a patří dnes k nejzachovalejším hradebním systémům v ČR.

Zajímavostí Tachova je také historie řemeslné výroby z přelomu 19. a 20. století, kdy se zde soustružila perleť a dřevěné knoflíky a také vložky do střapců k vojenským šavlím. Tato práce zaměstnávala velkou část obyvatel. Dodnes můžeme při výkopových pracích nalézt perleťové úlomky. Unikátem z první poloviny 19. století je největší česká a zároveň druhá největší jízdárna ve střední Evropě, vystavená knížetem, generálem Alfrédem I. Windischgrätzem v blízkých Světcích.

Nedaleko jízdárny nalezneme atraktivní výchozy českého křemenného valu, obnažené v opuštěném lomu na Světeckém vrchu. Z geologického hlediska nelze opomenout také relativně nedávno opuštěné ložisko uranových rud Vítkov u Tachova.

Přímo v Tachově, v areálu „Rychta“ si návštěvníci mohou prohlédnout volně přístupnou expozici dvacítky přírodních balvanů reprezentujících horniny z celého regionu. Na expozici navazuje nově založené arboretum zajímavých regionálních dřevin.

V Tachově lze navštívit také Muzeum Českého lesa, které sídlí v prostorách bývalého františkánského kláštera. Muzeum nabízí několik samostatných expozic – historickou, národopisnou i expozici přírody Českého lesa. Pro děti nabízí muzeum interaktivní zelenou stezku, kde si malí návštěvníci navzdory muzejním zvyklostem mohou řadu exponátů vzít do ruky, vyzkoušet či rozpohybovat.