historický vývoj - kroky k Národnímu geoparku GeoLoci

 

1997
první impulsy k založení sítě Geoparků dali účastníci sekce zaměřené na geologické dědictví na Mezinárodním geologickém kongresu v Pekingu

 

6/2000
oficiální zahájení příprav Sítě evropských geoparků

 

5. 6. 2000
přijetí Charty evropských geoparků a založení Sítě evropských geoparků
na konferenci na Lesbosu

 

2001
zrození myšlenky založení Česko-Bavorského geoparku v Geo-Centru při Kontinentálním hlubinném vrtu ve Windischeschenbachu

 

2001
počátek hledání možnosti společené péče o geologické dědictví Stříbrska, Konstantinolázeňska a Plánska

 

4/2001
Divize věd o Zemi při UNESCO poskytuje záštitu nad Sítí evropských geoparků

 

2002
přizvání Plzeňského kraje ke spolupráci na přeshraničním Česko-Bavorském Geoparku

 

25. 6. 2003
podpis Společného prohlášení hejtmanů a zemských radů o podpoře Česko-Bavorského Geoparku v Karlových Varech

 

13. 2. 2004
založení Světové sítě geoparků UNESCO v Paříži

 

2004
zpracování katalogu geologických zajímavostí regionu

 

29. 6. 2004
schválení Pekingské deklaraci o ochraně světového geologického dědictví na 1. mezinárodní konferenci o geoparcích v Pekingu

 

29. 10. 2004
podpis Madonské deklarace mezi Divizí věd o Zemi při UNESCO a Sítí evropských geoparků na 5. koordinačním setkání evropských geoparků v Madoně, která umožňuje zařazení Evropských geoparků do Světové sítě geoparků UNESCO

 

2005 - 6
realizace projektu “Příprava vzniku GeoParku” za podpory Grantového schematu Plzeňského kraje v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP)

 

2005
zahájení příprav Rady národních geoparků při Ministerstvu životního prostředí ČR

 

16. 10. 2005
přijetí Geoparku Český ráj do Sítě evropských geoparků na 16. koordinačním sektání evropských geoparků na Lesbosu

 

2006 - 7
realizace projektu “Kapka GeoParku” za podpory programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko Interreg IIIA

 

4. 12. 2006
dohoda partnerů na založení obecně prospěšné společnosti GeoLoci

 

14. 5. 2007
ustanovení Rady národních geoparků podpisem Směrnice Ministerstva životního prostředí ČR č. 6/2007 k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark

 

20. 8. 2007
založení obecně prospěšné společnosti GeoLoci

 

podzim 2007
podání přihlášky české části Česko-Bavorského Geoparku do Sítě národních geoparků

 

28. – 29. 10. 2008
Rada národních geoparků při svém jednání na Přimdě udělila české části Česko-Bavorského Geoparku status “kandidátského území” k udělení titulu Národní geopark

 

21. 1. 2009
zapsání GeoLoci o.p.s. do rejstříku obecně prospěšných společností

 

22. 2. 2010
Rada národních geoparků při svém jednání v Sokolově rozhodla, po projednání s oběma regiony tvořícími českou část Česko-Bavorského Geoparku, že vzhledem k institucionálním odlišnostem a rozdílným výchozím podmínkám budou oba regiony při získání titulu Národní geopark postupovat samostatně

 

5. 3. 2010
podpis Smlouvy o spolupráci mezi třemi subjekty koordinujícími jednotlivé části Česko-Bavorského Geoparku (GeoLoci, o.p.s., Krajské muzeum Sokolov, p.o. a Geopark Bayern-Böhmen, e.V.)

 

4. 6. 2010
podpis Charty národních geoparků a vyhlášení Národního geoparku Český ráj a Národního geoparku Egeria, jedné ze dvou českých částí Česko-Bavorského Geoparku

 

2011 – 13
realizace projektu Česko-bavorský geopark – přírodní dědictví jako šance pro region spolufinancovaného v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko (Cíl3)

 

4. 2. 2011
vyhlášení Národního geoparku Bayern-Böhmen, bavorské části Česko-Bavorského Geoparku

 

červenec 2011
předložení Nominační dokumentace Národního geoparku GeoLoci k posouzení Radě národních geoparků

 

29. - 30. 9. 2011
terénní inspekční cesta dvou členů Rady národních geoparku na území Tachovska

 

4. 11. 2011
doporučení Rady národních geoparků na vyhlášení Národního geoparku GeoLoci

 

29. 2. 2012
volba nové správní a dozorčí rady a jmenování ředitele GeoLoci o.p.s.

 

24. 4. 2012
vyhlášení Národního geoparku GeoLoci ministrem životního prostředí