vycházka

05.11.2012 21:35

 

ČESKO-BAVORSKÝ GEOPARK uspořádal v neděli 23. září 2012 výlet do pohraničí okresu Tachov k návštěvě míst se sklářskou minulost nacházejících se na území katastrů obce Lesná.

Zájemci o tuto lákavou exkurzi se sešli na česko-německé hranici v Zahájí/Waldheimu, kde je přivítali představitelé obou spolupracujících geoparků, Dr. Andreas Peterek z Geoparku Bayern-Böhmen a Jan Florian, ředitel Národního geoparku GeoLoci.

Třicetičlenná výprava opustila hraniční přechod a vbrzku minula bývalé stanoviště českých celníků. Ti ještě pamatovali rozbourání místního zámku tehdejším vlastníkem, který v roce 1927 převezl veškerý užitečný materiál do Německa.  Na rozcestí  pod „zámkem“ v Zadním Zahájí následoval výklad historického vývoje navštíveného území, kterého se ujal Dr. Werner Brunner spolu místním rodákem, panem Albertem Kickem z obce Georgenberg. Odtud vedla cesta do Staré Knížecí Huti a pokračovala po naučné stezce do míst, kde v minulosti stávala Nová Knížecí Huť.  A jak čilý ruch tu kdysi býval?

Část obyvatel těchto končin kácela stromy k získání dřevěného uhlí, jehož používali skláři v tavicích pecích.  Základní surovinou k výrobě tabulového skla bylo místní kamení, které jiní pracovníci museli nadrtit. Svou práci rovněž odvedli brusiči, kteří vyrovnávali stěny tabulí, a leštiči, kteří měli za úkol poškrábané tabule vyhladit.  Vyprávění obou průvodců bylo velice působivé a k návratu do minulosti už chybělo jen, aby účastníci zahlédli skláře, kterak po vykonané práci míří uhasit žízeň do nedaleké hospůdky, následováni brusiči s oděvem zbarveným dočervena od brusných past.

V nedalekém Zlatém Potoce se účastníci občerstvili a zamířili přes Stoupu zpět do Waldheimu, kde svůj výlet po patnácti kilometrech ukončili.  Prošli se tak krajinou, která bývala protkána osadami a sklářskými hutěmi.

Poznáním dalšího střípku z dějin tachovského okresu přidali účastníci akce sklíčko do pestré mozaiky místní historie a naplnili tím heslo společného projektu „Česko-Bavorský Geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“, který je podporován z prostředků Evropské unie v rámci programu Cíl 3 – Česká republika-Bavorsko.