Česko-Bavorský Geopark

Národní geopark GeoLoci je součást tzv. Česko-Bavorského Geoparku který v tomto příhraničním regionu postupně vzniká již od r. 2001, kdy pracovníci Geo-Centra u Kontinentálního hlubinného vrtu v bavorském Windischeschenbachu oslovili nejdříve partnery z Karlovarského kraje. O rok později se k přípravám projektu připojil i Plzeňský kraj územím okresu Tachov, který sousedí jak s Bavorskem, tak s Karlovarským krajem.

Dne 25. června 2003 bylo v Karlových Varech slavnostně podepsáno Společné prohlášení o podpoře Česko-Bavorského Geoparku hejtmany Karlovarského a Plzeňského kraje a zemskými rady čtyř bavorských okresů Neustadt, Tirschenreuth, Wunsiedel a Bayreuth.

 

Společné prohlášení hejtmanů a zemských radů o podpoře Česko-Bavorského Geoparku

Všechny zúčastněné strany se shodují na přeshraniční spolupráci s cílem vyhlášení společného mezinárodního Česko-bavorského geoparku.

Severozápadní část Českého masivu je z geologického hlediska jedna z nejzajímavějších oblastí v celosvětovém měřítku. Geologické zvláštnosti příkladně vypovídají o dějinách Země a jejích vlivech na hospodářské a kulturní aspekty trvající již staletí. To v sobě obsahuje geovědní témata se svým aktuálním společenským dopadem, jako krajinné formy pro infrastrukturu, krystalické, vulkanické a sedimentární horniny, jako stavební materiál, půdy pro lesní a zemědělské hospodaření, přírodní suroviny v hornictví, hydrogeologii a tektoniku pro vodní a lázeňské zdroje, až k výskytu zemětřesení.

Mezinárodní Česko-bavorský geopark má sloužit jako fórum ke společné nadregionální propagaci a identifikaci pro stávající i v budoucnu vzniklé zařízení a aktivity.

V Karlových Varech dne 25. června 2003

 

Česko-Bavorský Geopark je z právního hlediska zatím třístranné neformální sdružení, jehož činnost koordinuje společná pracovní skupina. Ačkoliv je v každé ze tří částí Česko-Bavorský Geopark koordinován odlišným typem organizace s odlišnými strukturami rozhodování, plánování i financování, snaží se jeho představitelé o koordinovaný přístup a společně připravují řadu projektů i dílčích aktivit.

V roce 2010 se podařilo karlovarské části geoparku, zvané Egeria získat titul Národní geopark z rukou tehdejší ministryně životního prostředí Rut Bízkové, v únoru 2011 pak obdobný titul získala i bavorská část Geopark Bayern-Böhmen od státního ministra pro životní prostředí a zdraví Dr. Markuse Södera. Dne 24. 4. 2012 získal udělil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa i naší části titul Národní geopark GeoLoci.