územní vymezení

Území Národního geoparku GeoLoci je ohraničeno správním obvodem okresu Tachov a města Úterý. Nicméně z hlediska plánovaných aktivit a realizace jednotlivých vizí předpokládáme, že územní vymezení bude chápáno volněji a v jednotlivých případech, kdy to bude situace vyžadovat, očekáváme i zapojení blízkého okolí.