Národní geopark GeoLoci, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na

1. KONFERENCI NÁRODNÍCH GEOPARKŮ

25. – 26. 4. 2013, Chodová Planá, Národní geopark GeoLoci

Záměrem konference národních geoparků je umožnit širokou diskusi představitelů národních, kandidátských i vznikajících geoparků, členů Rady národních geoparků, odborné veřejnosti, ale i zástupců místních samospráv a různých organizací z území Jednotlivých geoparků nad vybranými tématy dotýkajícími se poslání geoparků, sdílení zkušeností i vzájemnou inspiraci. Konference je koncipována jako putovní, přičemž každý ročník by měl být zorganizován jedním z národních geoparků. První ročník konference bude zaměřen na témata, která je možné chápat v širších souvislostech péče o místní (nejen geologické) dědictví a kulturní identity, podpory místního rozvoje zejména formou rozvoje šetrného cestovního ruchu:

ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH PARTNERŮ A VEŘEJNOSTI DO ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU

& INTERPRETACE GEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ

 

- cirkulář s předběžným programem

-  plakát  (PNG nebo tiskové PDF)

- přihláška

 

MATERIÁLY, PREZENTACE A FOTOGALERIE Z KONFERENCE ZDE.

 

 

PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI vč. přihlášek příspěvků k uvedeným tématům konference a objednávky ubytování zasílejte na přiloženém formuláři na adresu konference@geoloci.cz. Účastníci vítají účast více zástupců z jednotlivých geoparků, což umožní širší diskusi a sdílení zkušeností. Při zaslání přihlášky do 28. 2. 2013 je možné využít sníženého účastnického poplatku! Příspěvky je možné přihlašovat pouze do 28. 2. 2013.

 

 

KONTAKTNÍ OSOBY

 

Jan Florian
ředitel Národního geoparku GeoLoci
reditel@geoloci.cz
tel. +420 77 44 99 396
příspěvky, komunikace s přednášejícími a zvanými hosty, program, GEO-EXPO, organizační zajištění, komunikace s médii

 

Ing. Pavel Filipčík
společný sekretariát Česko-Bavorského geoparku
info@geoloci.cz
tel. +420 605 150 124
přihlášky účastníků, ubytování, fakturace, platby