Tato fotogalerie je prázdná.

prezentace vystupujících

všechny prezentace ke stažení (ZIP, 62 MB)

 

slavnostní zahájení 

 Národní geopark GeoLoci - představení regionu a přivítání účastníků
Ing. Jaromír Bartoš, předseda správní rady GeoLoci o.p.s.

Konference národních geoparků -prostor pro inspiraci a výměnu zkušeností
Jan Florian, ředitel Národního geoparku GeoLoci

úvodní blok

Význam interpretace a partnerství v geoparcích v ČR i ve světě
Ing. Martina Pásková, Ph.D., předsedkyně Rady národních geoparků, Ministerstvo životního prostředí ČR

Potenciál geologického dědictví a nástroje pro jeho interpretaci
Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D., Česká geologická služba, Český národní geologický komitét

Geoturismus a šetrný cestovní ruch – dynamické formy cestovního ruchu
Mgr. Jan Martinec, manažer regionální komunikace, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism

Význam geofaktorů území pro amenitní migraci
RNDr. Jan Kopp, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, Katedra geografie

tematický blok - interpretace (geologického) dědictví

Úspěšné projekty interpretace místního dědictví v Geoparku Joachima Barranda
Mirek Lupač a Mgr. Michael Pondělíček, Agentura Koniklec, o.s.

Geotagging v Geoparku Český ráj
Mgr. Ivan Matějček, Geopark Český ráj, o.p.s.

Questing jako nástroj k interpretaci
Ing. Dalibor Kvita, Občanské sdružení Hájenka, Geopark Podbeskydí

Sestav si svůj svět – naučná hra na příkladu Českého ráje
Hana Talli Hlubučková

Náhrobky na židovském hřbitově v Chodové Plané
RNDr. Martin Hrubeš, Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie

tematický blok - zapojení místních partnerů a veřejnosti do rozvoje (geo)turismu

Geopark Kraj blanických rytířů – od partnerství k interpretaci
Mgr. Kateřina Červenková a Ing. Karel Kříž, ZO ČSOP Vlašim, Geopark Kraj blanických rytířů

Aktivity Správy CHKO v oblasti podpory cestovního ruchu
Ing. Michaela Dubinová, Správa CHKO Český les a Krajské středisko Plzeň
Mgr. Alexandra Hrušková, REVIS Tachov (dříve Správa CHKO Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary)

Turistický portál jako produkt spolupráce a nástroj podpory cestovního ruchu
Matouš Horáček a Martin Košťál, KETNET s.r.o.

Průvodci Českým lesem
Antonín Hříbal, průvodce

Dobrovolnické mapování a monitoring rizikových míst v přírodě
Jan Suchna, Záchranná služba Royal Rangers

Příprava geoparku Západní Barrandien
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D., Západočeské muzeum v Plzni

blok evropského a světového dědictví

Rozvoj v evropském geoparku UNESCO Český ráj
doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc., Geopark Český ráj, o.p.s.

Montanregion/Erzgebirge - nominace na zápis do Seznamu světového dědictví
Ing. arch. Věra Kučová, Národní památkový ústav