Národní geopark GeoLoci ve spolupráci s Městem Planá, Kulturním a okrašlovacím spolkem Planá KOS a Regionálním centrem partnerství Tachov - Tirschenreuth RECEPTT Vás zve na česko-bavorský 

LANDART WORKSHOP

v rámci festivalu živého umění v otevřené krajině Národního geoparku GeoLoci KRAJINA ŽIJE!

24. – 29. 9. 2013, Planá u Mariánských Lázní, Národní geopark GeoLoci

Cílem workshopu je podpořit netradiční formy vnímání krajiny a upozornit na zásahy člověka do jejího rázu.

Workshopu se zúčastní čeští i bavorští umělci, studenti uměleckých škol a další zájemci z řad veřejnosti, kteří budou společně v otevřené krajině vytvářet umělecké objekty trvalého nebo dočasného charakteru (sochy, obrazce složené z přírodnin apod.). Při práci bude kladen důraz na využití místních materiálů a na citlivost instalací ke krajinnému rázu.

V loňském roce byl uspořádán první ročník festivalu živého umění v otevřené krajině Národního geoparku GeoLoci pod názvem „Krajina žije!“. Záměrem je každý rok představit jiný druh uměleckého projevu, který bude po několik dní vznikat v místní krajině za interakce místních obyvatel. Každý rok by pro festival mělo být vybráno jiné místo na v Národním geoparku GeoLoci, který se nachází v Plzeňském kraji a rozkládá se na území celého okresu Tachov a města Úterý.

V letošním roce bude festival „Krajina žije!“ zaměřen na téma krajinné architektury a především LAND-ARTu.  V rámci týdenního workshopu by mělo vzniknout několik uměleckých instalací v terénu, které budou plnit nejen estetickou, ale někdy i praktickou funkci (např. posezení, vyhlídka, kultivace zeleně apod.) a zatraktivní tak celou lokalitu.

Workshop se koná v rámci projektu „Česko-Bavorský Geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko (Cíl3).

 

 

cirkulář s programem a instrukcemi pro zájemce

- plakát (bude zveřejněn)

přihláška

 

 

PŘIHLÁŠKY ÚČASTNÍKŮ z řad studentů uměleckých škol, umělců i zájemců z řad veřejnosti přijímáme do pátku 13. 9. 2013 – přihlašovací formulář je k dispozici ZDE.

 

 

KONTAKTNÍ OSOBY

 

Jan Florian
ředitel Národního geoparku GeoLoci
reditel@geoloci.cz
tel. +420 77 44 99 396
přihlášky účastníků, ubytování, platby, komunikace s přednášejícími, organizační zajištění, komunikace s médii

 

Lucie Mantelová
společný sekretariát Česko-Bavorského geoparku
akce@geoloci.cz
komunikace s lektory, vedení programu