GeoLoci - obecně prospěšná společnost

Celkem 17 zakladatelů (3 města, 2 obce, 6 občanských sdružení a 6 aktivních jednotlivců) se na svátek patronky horníků sv. Barbory, dne 4. prosince 2006, dohodlo na založení obecně prospěšné společnosti GeoLoci, jejímž hlavním cílem by měl být rozvoj geoparku GeoLoci jako součásti Česko-Bavorského Geoparku na území Plzeňského kraje.

Mezi hlavní cíle Společnosti patří především ochrana a uchování geologicky, archeologicky, ekologicky, historicky, kulturně nebo jinak zajímavých lokalit lokalit geoparku, jejich zkoumání a osvěta, propagace jejich významu, zapojování veřejnosti do péče o tyto lokality a především dosažení trvale udržitelného ekonomického rozvoje regionu v souladu s Chartou Národních geoparků České republiky, podmínkami Sítě evropských geoparků (European Geoparks Network) a Světové sítě geoparků UNESCO (Global Geoparks Network of UNESCO).

Jako sídlo společnosti byl vybrán zámek ve Svojšíně, který v současné době prochází rekonstrukcí. Prvním předsedou správní rady a hlavním otcem geoparku byl RNDr. Jiří Hlávka.

Členové současné správní a dozorčí rady a ředitel společnosti byli jmenováni 29. 2. 2012. Zároveň byla upravena Zakládací smlouva a aktualizován Statut společnosti.

 

název, právní forma
GeoLoci, obecně prospěšná společnost

sídlo
Svojšín 1, 349 01 pošta Stříbro       


280 46 862

statutární zástupce
Jan Dražský Florian
ředitel
tel.: +420 77 44 99 396
e-mail: reditel@geoloci.cz

správní rada
Ing. Jaromír Bartoš
předseda správní rady, člen rady pro oblast ekologie a botaniky
tel.: +420 602 703 935
e-mail:
bartos@muzeum-ml.cz 

RNDr. Zbyněk Navrátil
1. místopředseda, člen rady pro oblast geologie

Miloslav Antropius
2. místopředseda, člen rady pro oblast kulturně-historických a technických památek

Mgr. Alexandra Hrušková
členka rady pro oblast public-relations a spolupráce a organizace akcí pro veřejnost

PhDr. Markéta Novotná
členka rady pro oblast archeologie a historie

Jiří Plevka ml.
člen rady pro oblast hospodářského rozvoje území, cestovní ruch a kvalitu služeb

Ing. Petr Smutný
člen rady pro oblast ochrany přírody a péče o přírodní památky

Mgr. Radek Strankmüller
člen rady pro oblast osvěty a spolupráce se školami a veřejností

Miroslava Válová
členka rady pro oblast rozvoje a koordinace atraktivit a spolupráce s místní samosprávou

dozorčí rada               
Doc. RNDr. Tomáš Kaiser, Ph.D.
předseda dozorčí rady

Josef Ansl
Ing. Pavel Nutil