naučné stezky a značené turistické trasy

V regionu je dobře zachovalá příroda a poměrně řídké osídlení, což vytváří ideální předpoklady pro tvorbu značených turistických tras.

V tomto kontextu je asi nejznámější síť značených pěších turistických tras Klubu českých turistů. Ty vedou téměř přes všechna významnější místa regionu. Ještě hustší je ovšem síť cyklotras, vyznačená díky iniciativě místních mikroregionů a jako taková je nejhustší v celém Plzeňském kraji. V současné době, tentokrát z iniciativy místních akčních skupin, se připravuje značení hipotras, tedy tras pro jízdu na koni. Síť turistických tras doplňují také běžkařské lyžařské trasy v Českém lese.

V regionu je také řada naučných stezek, které zavedou návštěvníky na místa, kam by se sami pro neznalost terénu neodvážili, nebo která by bez značených tras ani nenalezli.

 

naučné stezky zařazené do systému geoparku
 
    Příroda a ekosystémy v okolí Kladrub
    téma: příroda, ekosystémy, historie Kladrub
    15 zastavení (ČJ+NJ), 6 km, interaktivní prvky pro děti, kvíz mnicha Vítka
    jedna z nejstarších stezek v okrese (otevřena 30. 6. 1988, obnovena 19. 7. 2008)
 
    Ke studánce lásky (Konstantinovy Lázně)
    téma: minerální prameny, vulkanická činnost, vývěry, těžba čediče
    6 zastavení (CJ+NJ), 7,5 km, posezení u studánek
 
    Dolování v okolí Michalových Hor
    téma: geologie, dolování, historie Michalových Hor
    6 zastavení (ČJ+NJ), 2,2 km, posezení u panelů a na vyhlídkách
 
    Skalní defilé u Svojšína
    téma: příroda, význam stromů pro člověka, spilitové skály
    13 zastavení (ČJ+AJ), 1,6 km, vyhlídkový altán
 
    Architektura v Úterý
    téma: historie a architekrura  historického městečka Úterý, získávání zlata, ražba mincí
    10 zastavení (ČJ+NJ+AJ), 1,5 km, kvíz havrana Kryštofa
 
další naučné stezky
    Branka (Sklářský potok)
    Hradišťský vrch
    Kolowratova naučná stezka
    Kořenská ovocná alej
    Kosí potok
    Krasíkov - Ovčí vrch
    Lesná
    Milíře a vodní mlýny
    Podkovák
    Příhraniční naučná stezka
    Přimdská naučná stezka
    Sedmihoří
    Sklářství v okolí Lesné
    Stráž - Souměř
    Středověké hornictví ve Stříbře
    Šipín
    Údolním Hamerského potoka
    Údolím Úterského a Nezdického potoka
    Vodní svět na Kolmu
    Vyhlídková naučná stezka