Národní geopark GeoLoci

Poznejte kouzlo krajiny, která ač byla svědkem řady historických událostí, zůstala nenarušená a zachovala si svůj jedinečný charakter dodnes. Seznamte se s osudy generací, kterým místní krajina byla domovem i zdrojem obživy, vydejte se po stopách bývalých obyvatel a objevte zbytky zaniklých obcí a zaposlouchejte se do šumu stromů, které po nich zbyly. Rozhlédněte se na jedné z mnoha vyhlídek a nechte kolem sebe proudit čas. Ochutnejte minerální prameny Konstantinolázeňska, poznejte historii hornictví na Plánsku a Stříbrsku a seberte odvahu podívat se do některé z mnoha štol, ve kterých možná potkáte tajemného Duchmause. Na kole, na koni nebo pěšky vyražte na jednu z romantických zřícenin středověkých hradů - Švamberka, Volfštejnu nebo Gutštejna, nebo jenom na místní Chodské pivo do zapadlé hospůdky v sousední vísce. Poznejte atmosféru míst, která vám zdejší krajina nabízí...

OTEVŘENÉ VÝZVY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST

Bližší podrobnosti o jednotlivých výzvách se dozvíte kliknutím na jejich název. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Jana Floriana, tel. 77 44 99 936, e-mail:   reditel@geoloci.cz  

HLEDÁME FOTOGRAFY

Národní geopark GeoLoci hledá amatérské i profesionální fotografy se zájmem o region Tachovska a okolí! Pro rozšíření nabídky obrazové dokumentace přírodních i historických památek, ale i dalších turistických cílů z území nově vyhlášeného Národního geoparku GeoLoci (okres Tachov a město Úterý) hledáme amatérské i profesionální fotografy, kteří mají zájem publikovat své aktuální i starší fotografie z této oblasti pro účely turistické propagace regionu, případně dále spolupracovat na fotodokumentaci místních zajímavostí a dění v regionu.

HLEDÁME ZNALCE REGIONU

Národní geopark GeoLoci hledá aktivní lidi se zájmem o přírodu, geologii, historii i kulturní památky Tachovska a okolí! Rozšiřujeme řady odborníků i amatérů, kteří rádi poskytnou své znalosti o přírodních i kulturně-historických zajímavostech a turistických cílech nově vyhlášeného Národního geoparku GeoLoci (okres Tachov a město Úterý). Hledáme spolupracovníky, kteří budou průvodci organizovaných vycházek do přírody, autory tipů na výlet a článků do novin a časopisů, spoluautory informačních materiálů pro návštěvníky, populárně-naučných publikací nebo odborných studií.

HLEDÁME MOBILIÁŘ PRO PŘÍRODU

Národní geopark GeoLoci hledá výrobce vhodného mobiliáře pro naučné stezky, posezení v přírodě apod. Hledáme výrobce laviček, posezení, altánků, informačních panelů, stojanů na kola a dalšího mobiliáře vhodného pro naučné stezky, turistické značené trasy, odpočívadla a posezení v přírodě, vyhlídky, nástupní místa výletních míst u parkovišť apod.

Příhraniční výlet k příležitosti dnů evropské územní spolupráce

Česko-Bavorský Geopark uspořádal v neděli 23. září 2012 výlet do pohraničí okresu Tachov k návštěvě míst se sklářskou minulost nacházejících se na území katastrů obce Lesná.

Zájemci o tuto lákavou exkurzi se sešli na česko-německé hranici v Zahájí/Waldheimu, kde je přivítali představitelé obou spolupracujících geoparků, Dr. Andreas Peterek z Geoparku Bayern-Böhmen a Jan Florian, ředitel Národního geoparku GeoLoci.

Třicetičlenná výprava opustila hraniční přechod a vbrzku minula bývalé stanoviště českých celníků. Ti ještě pamatovali rozbourání místního zámku tehdejším vlastníkem, který v roce 1927 převezl veškerý užitečný materiál do Německa.  Na rozcestí  pod „zámkem“ v Zadním Zahájí následoval výklad historického vývoje navštíveného území, kterého se ujal Dr. Werner Brunner spolu místním rodákem, panem Albertem Kickem z obce Georgenberg. Odtud vedla cesta do Staré Knížecí Huti a pokračovala po naučné stezce do míst, kde v minulosti stávala Nová Knížecí Huť.  A jak čilý ruch tu kdysi býval?

Část obyvatel těchto končin kácela stromy k získání dřevěného uhlí, jehož používali skláři v tavicích pecích.  Základní surovinou k výrobě tabulového skla bylo místní kamení, které jiní pracovníci museli nadrtit. Svou práci rovněž odvedli brusiči, kteří vyrovnávali stěny tabulí, a leštiči, kteří měli za úkol poškrábané tabule vyhladit.  Vyprávění obou průvodců bylo velice působivé a k návratu do minulosti už chybělo jen, aby účastníci zahlédli skláře, kterak po vykonané práci míří uhasit žízeň do nedaleké hospůdky, následováni brusiči s oděvem zbarveným dočervena od brusných past.

V nedalekém Zlatém Potoce se účastníci občerstvili a zamířili přes Stoupu zpět do Waldheimu, kde svůj výlet po patnácti kilometrech ukončili.  Prošli se tak krajinou, která bývala protkána osadami a sklářskými hutěmi.

Poznáním dalšího střípku z dějin tachovského okresu přidali účastníci akce sklíčko do pestré mozaiky místní historie a naplnili tím heslo společného projektu „Česko-Bavorský Geopark – přírodní dědictví jako šance pro region“, který je podporován z prostředků Evropské unie v rámci programu Cíl 3 – Česká republika-Bavorsko.

Dny evropského dědictví (EHD) v Národním geoparku GeoLoci

8., 15. a 16. 9. 2012, Stříbro, Bor, Planá, Tachov

Zveme Vás na Dny evropského dědictví na Tachovsku, které pořádají místní organizace ve Stříbře, Boru, Plané a Tachově. V sobotu 8.9. a o víkendu 15.-16.9. bude mimořádně zpřístupněna řada památek, z nichž do většiny bude vstup zdarma, případně za snížené vstupné Návštěvníci se mohou zúčastnit také soutěže pořádané Národním geoparkem GeoLoci a zaslat své fotografie z návštěvy vybraných památek v min. 2 městech. Tři vylosovaní výherci obdrží věcné ceny.

Více informací a seznam jednotlivých otevřených památek naleznete ZDE.

KRAJINA ŽIJE - živá kultura a umění v krajině Národního geoparku GeoLoci

1. - 6. 8. 2012, Dolní Polžice

- tisková zpráva: TZ-KRAJINA-ZIJE-pozvanka-na-workshop-final.pdf (597,7 kB)

- nabídka ubytování, stravování a wellness: KRAJINA-ZIJE-nabidka-ubytovani.pdf (731,9 kB) 

- příjezdová mapka: DolniPolzice-prijezd.pdf (1,1 MB)

 

Národní geopark GeoLoci zahájil ve Stříbře první sezónu

Zástupci Plzeňského kraje a obecně prospěšné společnosti GeoLoci ve Stříbře společně zahájili první geoturistickou sezónu v Národním geoparku GeoLoci. Ten na území okresu Tachov a města Úterý vyhlásil koncem dubna ministr životního prostředí.

Slavnostní akce pořádané v prostorách Městského muzea ve Stříbře a přilehlých klášterních zahradách se zúčastnili především zástupci místních obcí a spolků, ale také řady odborných institucí, kteří se na vzniku geoparku podíleli nebo jsou jeho existencí dotčeni. Právě široké zapojení místních aktérů provázelo celý proces formování geoparku již od roku 2001. Nyní, po více než deseti letech byly tyto společné snahy završeny udělením titulu „Národní geopark“.

„Poděkování patří všem, kteří se na vzniku geoparku podíleli a všem, kteří svou aktivitou přispívají k jeho existenci. Především pak obcím a městům, hornickým spolkům a dalším neziskovým organizacím. Jmenovitě mé poděkování patří nedávno zesnulému RNDr. Jiřímu Hlávkovi, který stál u zrodu celé myšlenky,“ uvedl v počátku setkání ředitel GeoLoci Jan Florian.

Na úvodní prezentaci následovalo představení hlavních cílů nového geoparku a také jeho stěžejních lokalit z úst Ing. Jaromíra Bartoše a RNDr. Zbyňka Navrátila. První geoturistickou sezónu následně odstartovali členové Rady Plzeňského kraje Ing. Petr Smutný a Jiří Struček.

Krajina Tachovska, kde se nový geopark rozkládá, byla formovaná řadou geologických procesů, jejichž důkazem jsou hluboká údolí, četné skalní výchozy, vyhaslé sopky a minerální prameny. Jejich využívání člověkem pak dokazuje řada hornických památek nebo pozůstatků povrchového dolování a stop po rýžování zlata. Právě tyto zajímavosti by měl nový geopark představit vhodnou formou veřejnosti.

Národní geopark GeoLoci propojuje zajímavosti neživé přírody s šetrným cestovním ruchem. Jeho cílem je poukázat na geologicky atraktivní lokality a představit je jak návštěvníkům, tak místním obyvatelům pomocí systému naučných stezek nebo jiných forem interpretace. Na druhé straně by měl geopark usilovat i o zachování těchto míst pro budoucí generace a chránit je před nežádoucími vlivy. Titul udělený ministrem na doporučení Rady národních geoparků může oblast užívat po dobu čtyř let. Poté bude znovu přehodnocen systém řízení geoparku a naplňování jeho strategie udržitelného rozvoje. Na základě toho může být titul užíván další čtyři roky.

Národní geopark GeoLoci je součástí přeshraničního Česko-Bavorského Geoparku, pod který je zahrnut ještě sousední Národní geopark Egeria v Karlovarském kraji a Národní geopark Bayern-Böhmen rozkládající se na území čtyř bavorských zemských okresů (Neustadt a. d. Waldnaab, Tirschenreuth, Wunsiedel a Bayereuth).

DALŠÍ FOTO - VIZ FOTOGALERIE V SEKCI PRO MÉDIA

Ministr životního prostředí vyhlásil Národní geopark GeoLoci

U příležitosti Dne Země vyhlásil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dva Národní geoparky. Jedním z nich je i GeoLoci, rozkládající se na území okresu Tachov a města Úterý v Plzeňském kraji. Při slavnostním setkání v Praze převzali certifikát zástupci obecně prospěšné společnosti GeoLoci Jan Florian a Ing. Jaromír Bartoš z rukou náměstka ministra Ing. Libora Ježka.

Slavnostní předání certifikátů se konalo v úterý 24. 4. 2012 v prostorách Ministerstva životního prostředí v Praze za přítomnosti mnoha čestných hostů. V úvodu setkání předal náměstek ministra Ing. Libor Ježek zástupcům dvou geoparků certifikáty opravňující je k užívání titulu a loga „Národní geopark“ po dobu čtyř let. Ředitelé obou nově vyhlášených geoparků se svým podpisem pod Chartu národních geoparků zavázali k dodržování zásad šetrného a udržitelného cestovního ruchu a péči o místní geologické dědictví.

Více než desetiletou historii formování spolupráce místních neziskových organizací, především hornických spolků, a obcí Tachovska připomněl ve svém vystoupení Jan Florian, ředitel obecně prospěšné společnosti GeoLoci, která má řízení geoparku na starosti.

„Název GeoLoci lze chápat jako duši krajiny, formované geologickými procesy, ale také působením člověka po stovky a miliony let. Vnímavý návštěvník může pocítit dopad této činnosti při každém svém vykročení do přírody. Hluboká údolí, skalní výchozy, důsledky sopečné činnosti i minerální prameny, které utvářejí místní krajinu, jsou důkazem geologické minulosti. Hornické památky a pozůstatky povrchového dolování včetně stop po rýžování zlata jsou otisky člověka, který tento geologický potenciál v minulosti využíval. Právě tyto zajímavosti bychom chtěli v rámci Národního geoparku GeoLoci představit veřejnosti,“ uvedl předseda správní rady GeoLoci Ing. Jaromír Bartoš.

Na setkání vystoupil i známý geolog a popularizátor vědy RNDr. Václav Cílek, který mj. připomněl zásluhu nedávno zesnulého zakladatele a prvního předsedy správní rady GeoLoci RNDr. Jiřího Hlávky a upozornil na jím zpracovaný český překlad knihy Christopha Traugotta Delia „O zručnosti hornické“ (Anleitung zu derr Bergbaukunst), sbírky přednášek pro výuku na Báňské akademii poprvé vydané roku 1773 v Báňské Štiavnici, který v průběhu letošního roku vyjde v Nakladatelství Academia.

V rodině Česko-Bavorského Geoparku přivítal nový národní geopark zástupce sousední bavorské části Dr. Andreas Peterek: „Česko-Bavorský Geopark leží v samém srdci Evropy, na místě, kde byla Evropa po mnoho desítek let násilně rozdělena a nyní postupně srůstá zpět. Jsem rád, že se nyní podařilo završit etapu certifikací tří národních geoparků - Egeria, Bayern-Böhmen a GeoLoci, a společně můžeme začít pracovat na získání statusu Evropský geopark a Globální geopark UNESCO.“

„Jménem Plzeňského kraje bych chtěl poděkovat za získání tohoto významného ocenění, které přispěje k lepší prezentaci a poznání přírody našeho regionu. Prezentace geologických památek Tachovska pod hlavičkou Národního geoparku GeoLoci je pro nás vítanou aktivitou. Využívání nerostného bohatství v regionu se datuje již 2000 let. Na území geoparku snad není katastr, kde by v historii nebyla geologická činnost,“ uvedl na slavnostním setkání člen rady Plzeňského kraje pro životní prostředí Ing. Petr Smutný. Úsilí národních geoparků ocenila i zástupkyně České geologické služby (ČGS) Mgr. Veronika Štědrá Ph.D.: „Dlouho jsme hledali způsob, jak zatraktivnit neživou přírodu a geologii pro veřejnost. Myšlenka geoparků se nám zdá jako velmi vhodná a úsilí lidí, kteří se na nich podílejí, je třeba podporovat.“

Spolu s Národním geoparkem GeoLoci byl vyhlášen i Národní geopark Železné hory, který se rozkládá v Pardubickém kraji, jižně od Chrudimi. Síť národních geoparků tak spolu s Národním geoparkem Egeria (Karlovarský kraj) a Národním geoparkem Český ráj sdružuje již čtyři území. O vznik geoparku má zájem dalších osm regionů (Barrandien, Jeseníky, Kraj blanických rytířů, Krkonoše, Labské skály, Podbeskydí, a Vysočina).

Základní informace o Národním geoparku GeoLoci jsou zveřejněny na internetových stránkách www.geoloci.cz, které byly spuštěny u příležitosti slavnostního vyhlášení. Informace o Síti a Radě národních geoparků lze nalézt na adrese www.geology.cz/narodnigeoparky.

DALŠÍ FOTO - VIZ FOTOGALERIE V SEKCI PRO MÉDIA

Národní geopark GeoLoci