historie a dědictví

Území Národního geoparku Geoloci má bohatou historii, která se odráží v podobě řady kulturně-historických památek a také v řadě slavných osobností, které v dané lokalitě žili nebo ji navštívili.

Ve středověku zde působil významný šlechtický rod Švamberků, který se nejednou zapsal do historie českého království. Rodový hrad Švamberk stával na vrchu Krasíkově a dodnes zde můžete spatřit jeho zříceninu. Vývoj krajiny také silně ovlivnila třicetiletá válka. Dodnes zde lze nalézt pozůstatky ležení vojsk, především pak v okolí Třebele, kde se odehrála jedna z významných bitev.

Největší změny v novodobé historii regionu přineslo 20. století v podobě vysídlení a dosídlení většiny obyvatelstva. Poválečný vývoj vedl ke vzniku rozsáhlého hraničního pásma. Tyto změny měly za následek zánik mnoha venkovských sídel i zničení řady památek, ale paradoxně také uchránění oblasti před masivní návštěvností a tedy zachování čisté přírody.

Všemi historickými etapami se jako červená niť táhne historie hornictví a dobývání kamene spolu se zpracováním vytěžených surovin. Tato skutečnost je doložena již od pravěku po současnost a to jak archeologickými nálezy v podobě vykopávek, tak dochovánými montáními stavbami z různých historických etap vývoje.