Český les

Až do roku 1990 byla velká část území Českého lesa v hraničním pásmu, a tak zůstala krásná krajina v takřka panenském stavu. Typické ploché hřbety i široká mělká údolí jsou dodnes z 80 % pokryta lesem. Zachovány jsou zde i původní bučiny a rašeliniště, daří se zde ohroženým živočichům i rostlinám.

Na území Českého lesa je velké množství zachovalých památek, hradů a zámků. Nejvýznamnější z nich je pravděpodobně zřícenina hradu Přimda. Ten je nejstarší románský kamenný hrad u nás. Hrad nedaleko hranic postavili na přelomu 11. a 12. století němečtí šlechtici. To se ale nelíbilo českému králi Vladislavovi I., který jej nedlouho po dokončení dobyl a připojil ke královskému majetku.

Fenoménem této oblasti je také zapomenutý průmysl, především železářství, hutnictví a další. Ten reprezentuje například dnes již zaniklá průmyslová osada Nový Haimhausen, kde se v minulosti tyčila důmyslná spleť akvaduktů a dalších vodohospodářských staveb, které do důsledku využívaly vody Hamerského potoka a poskytovaly tak pohon železářským hamrům, vysoké peci, válcovnám a drátovnám, či dnes již zapomenuté továrně na výrobu modrých barev z kobaltové rudy. Nejen o výrobě broumovského drátu, která měla ve své době velký úspěch v celé monarchii, se více dozvíte na naučné stezce „Údolím Hamerského potoka“.

O historii sklářství v okolí Staré Knížecí Huti vypráví Naučná stezka Lesná. Na četných potocích zde fungovalo již od počátku 17. století několik skláren, brusíren a leštíren skla. Dodnes se na stezce můžeme podívat na zbytky kamenných desek, kterými se skleněné tabule brousily nebo na zachovalý vodní náhon.

Nedaleko je také lokalita Šelmberk u lesní osady Ostrůvek, která je pozoruhodná žulovými skalními útvary a záhadami opředenými pozůstatky středověkého strážního hrádku. Kamenné bloky byly desítky milionů let vystaveny povětrnosti, které je omlely do dnešních ttzv. mrazových srubů.

Celé území Českého lesa bylo roku 2005 vyhlášeno Chráněnou krajinnou oblastí.