Plánsko

Oblast Plánska je spjata s těžbou stříbrných rud. Od roku 1627 zde bezmála čtyřicet let razil své tolary hraběcí rod Šliků. Tuto historii zde dnes připomíná štola Ondřej Šlik, která je součástí prohlídkového okruhu místního Hornického muzea. Dnes je celý labyrint chodeb zpřístupněn veřejnosti a je v něm instalována expozice vývoje rudného hornictví. Představeny zde jsou také tři nejvýznamnější uranová ložiska v okolí - Zadní Chodov, Vítkov a Dyleň. Množství exponátů, tématicky utříděných, působí v podzemních prostorách obzvláště autenticky.

Historii v Plané připomíná také poutní kostel sv. Anny na stejnojmenném vršku. Zde se každoročně konají setkání rodáků z celého regionu. Na vrchu lze nalézt také pozůstatky svatoanenského pramene, kterému je připisována zázračná moc. V jeho vodě se koupali nemocní poutníci a pili ji mladé páry, kterým léčila neplodnost. Pod vrchem leží také již vytěžené ložisko uranových rud, které se těžilo v letech 1954–72.

Za zmínku stojí i nedaleký Bohušův vrch s rozhlednou, o jehož oživení se stará místní kulturní a okrašlovací spolek KOS. Každoročně pořádané Výletnění zve návštěvníky na divadlo, výtvarné díly i koncerty pod širým nebem.

Oblast Plánska je také bohatá na drobné barokní památky z dílny místního kameníka Georga Böhma. Ten žil na přelomu 18. a 19. století v nedaleké Studánce. Pro své práce využíval především materiál z okolních kamenolomů. Jeho vysoké kamenné kříže, bohatě zdobené sloupky soch a božích muk, dynamické sochy svatých a typičtí andělíčci jsou dodnes k vidění na mnoha místech v regionu. Sochy z dílny Georga Böhma však příliš nerespektují anatomické zákonitosti lidského těla a působí tak poněkud nemotorně. O jejich záchranu se snaží řada místních aktivistů, mezi nimi také kulturní okrašlovací spolek z Plané, který vyvinul systém „Adopce nablízko“. Místní občané si tak mohou vzít do péče některou z drobných památek v krajině a dlouhodobě se o ni starají a udržují její okolí…