Stříbrsko

Město Stříbro, ležící na břehu řeky Mže je od svého vzniku spojeno s hornickou činností. Dolování nerostného bohatství mělo pro počáteční rozvoj města důležitý finanční přínos a díky výstkytu olověných rud obsahujících stříbro, získalo město i své jméno.

Půdorys města byl již od středověku obehnán hradbami a přístup byl jen dvěma branami. Poloha města na tzv. Norimberské stezce významně přispěla k jeho rozkvětu. Chloubou náměstí je již od 16. století renesanční radnice. Dominantou historického náměstí je také barokní sousoší morového sloupu se sochami 12 českých patronů a 14m vysokým sloupem se sochou Panny Marie. Zajímavý pohled na město se nabízí z gotické věže kostela Všech Svatých. Po vystoupání 144 schodů na ochoz ve výšce 32 m se návštěvníkům otevře pohled na celé město i širší okolí jako na dlani.

V prostorách bývalého minoritského kláštera ve Stříbře je umístěno Městské muzeum, informační centrum a galerie umění. Muzeum je zaměřeno na historii dolování, geologii a mineralogii stříbrského rudního revíru. Další expozice jsou věnovány městským ostrostřelcům, přírodovědě, etnografii a užitému umění. V přízemí klášterní budovy je zpřístupněna křížová chodba s gotickými portály a dalšími architektonickými prvky. Na křížovou chodbu navazuje torzo kostela sv. Máří Magdalény. V sousedství muzea se rozkládají krásně upravené terasovité zahrady, umístněné na někdejších městských hradbách.

Díky iniciativě místního Hornicko-historického spolku byl v roce 2005 otevřen Hornický skanzen s venkovní expozicí důlní techniky. Mezi jeho nejzajímavější exponáty patří plně funkční důlní lokomotiva, důlní vozy, nakladače různých tipů nebo vrtací soupravy. Součástí skanzenu je také ústí Královské dědičné štoly Prokop. Při unikátní prohlídce je možné navštívit vnitřní prostory jediného zpřístupněného důlního díla v Plzeňském kraji v délce cca 700 m nebo se svézt 325 m dlouhou důlní dráhou podél řeky Mže.

Zajímavostí v okolí města je také křížová cesta na vrchu Ronšperk. Čtrnáct kapliček bylo vybudováno ze sbírky mezi věřícími v první polovině 19. století. Díky iniciativě místních občanů byla celá křížová cesta nedávno obnovena.